Ruto Na mua tài khoản mã B3 với giá 200,000vnđ Tân Ngô mua tài khoản mã QR606 với giá 170,000vnđ MinhQuang Nguyễn mua tài khoản mã 466 với giá 370,000vnđ Đức Giang mua tài khoản mã 367 với giá 250,000vnđ Akashi Aks mua tài khoản mã 406 với giá 150,000vnđ Tien Duong mua tài khoản mã QR607 với giá 250,000vnđ Nợn Nợn mua tài khoản mã 211 với giá 250,000vnđ Vinh Quang mua tài khoản mã 791 với giá 300,000vnđ Vinh Quang mua tài khoản mã 929 với giá 1,200,000vnđ Mạnh Leod mua tài khoản mã 140 với giá 400,000vnđ Nguyen Huy mua tài khoản mã 31 với giá 300,000vnđ Vinh Quang mua tài khoản mã QR599 với giá 230,000vnđ Vinh Quang mua tài khoản mã QVIP12 với giá 1,500,000vnđ Chí Cường mua tài khoản mã Q536 với giá 200,000vnđ Tú Vũ mua tài khoản mã 364 với giá 300,000vnđ

Mã 448

Bạch Kim II

Acc LQM #2503


● Tướng 29
● Skin 23
● Bảng Ngọc 90
● Rank Bạch Kim II
● Tướng 29 có 12k vàng...
● Trang Phục 23 có Bup Xuân nữ ngổ ngáo, Natalya Quà quái quỷ, Tulen Tân thần thiên...
● Bảng Ngọc 90